JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2020/004912

A TANULÓ ÉS A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tanuló jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
 • a vállalkozási feltételek valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni
 • a képzést megszakítani, a gyakorlati tandíj fel nem használt részét visszakérni
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyiséget érintő kérdésekben
 • a képzést felfüggeszteni, másik képzőszervnél folytatni (iskolavezetővel egyeztetve)
 • a képzéssel kapcsolatosan észrevételt, panaszt tenni
 • a tanuló 48 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj visszatérítésére, illetve igénybevételére nincs mód.

A tanuló kötelességei:

 • tandíjat minden esetben előre megfizetni
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
 • gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni
 • a foglalkozáskora készülni és az oktató utasításait követni
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. Oktató késése esetén a késett időt az oktató köteles leoktatni, viszont a tanulói késést nem kötelező az oktatónak leoktatni.

A képzőszerv jogai:

 • a tandíjat beszedni
 • a beosztást meghatározni és időben (előtte legalább 24 órával) lemondani, megváltoztatni
 • ha a tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani annak eleget tenni

A képzőszerv kötelességei:

 • a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalkozási feltételekről
 • a vállalkozási feltételekben meghatározottakat betartani
 • tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni
 • egyeztetni az ügyfelekkel a gyakorlati foglalkozások időpontjait
 • a tanfolyami díjról számlát adni
 • a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni
 • az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani
 • a tanuló által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni
 • írásbeli kérésre a képzést megszakítani és a tanuló részére az igazolásokat kiadni
 • a képzésre vonatkozó jogszabályokban és a bizonylati albumban előírtakat betartani